Budujemy strategię inwestycyjną

O co w tym wszystkim w ogóle chodzi?

Założenia wstępne

 • Omówię podejście dla strategii krótkoterminowych (pozycje otwierane maksymalnie na kilka tygodni, np. swing trading)
 • Nie poruszam inwestowania długoterminowego czy pasywnego
 • Nie poruszam strategii generowanych (np. programowanie genetyczne), czy opartych o inne metody sztucznej inteligencji

Czy możemy być lepsi od profesjonalistów?

 • Musimy grać w grę, gdzie mamy szansę wygrania (czyli np. nie HFT)
 • Kontrolujmy to, co możemy kontrolować, czyli naszą strategię, zarządzanie ryzykiem; Rynku nie możemy kontrolować -- bez sensu więc tracić energię na przewidywanie jego ruchów
 • Wyższe interwały są "łatwiejsze" (np. daily vs 5 min)
 • Aby był sens angażowania własnego czasu musimy mieć premię ponad to, co oferuje oddanie kapitału w zarządzanie komuś innemu
 • Na szczęście są przesłanki do tego, by wygrać z profesjonalnymi graczami

Wyniki CTA w USA

(źródło: IASG)

 • Systematic Trader Index, 1977-2018: 22.02%
 • Discretionary Trader Index, 1989-2018: 17.80%
 • Ostatnia dekada znacznie trudniejsza, uśrednione wyniki poniżej 5%
 • W roku 2017 pierwsza dziesiątka najlepszych funduszy osiągnęła stopę zwrotu pomiędzy 21% a 48%
 • Osiągnięcie takich wyników jest jednak bardzo trudne do powtórzenia w kolejnych latach
 • Wniosek: regularne zarabianie ponad 15% rocznie plasuje nas pośród najlepszych profesjonalistów, absolutna I liga światowa

W czym możemy być lepsi od profesjonalistów?

 • Możemy pozwolić sobie na większe fluktuacje wartości portfela
 • Przewaga mniejszego kapitału (np. handel kontraktami na sok pomarańczowy, szybsza zmiana pozycji w portfelu, etc.)
 • Brak opłat (np. w USA model 2/20)
 • Brak obowiązków regulacyjnych

Różne podejścia do inwestowania

 • Intuicyjne
 • Algorytmiczne
 • Hybrydowe (połączenie obu metod)

 

W każdym przypadku należy wypracować przewagę rynkową, by móc zarabiać. Podejście intuicyjne jest tylko iluzorycznie prostsze od pozostałych. Intuicja, w naszym życiowym rozumieniu, na rynku finansowym nie prowadzi zwykle do dobrych decyzji.

Po co potrzebna jest strategia?

 • Większość inwestorów traci
 • Trading to bardzo trudna i wymagająca profesja -- strategia pomaga działać według planu
 • Iluzja wykorzystania życiowego doświadczenia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ad hoc
 • Intuicja jest dobra w sytuacjach, gdzie wielokrotnie podejmowaliśmy podobną prostą decyzję
 • Intuicja na rynku finansowym to synonim ogromnego doświadczenia
 • Na rynku musimy myśleć w kategoriach prawdopodobieństw i zarządzać ryzykiem

Intuicja (1)

Kij baseballowy i piłka kosztują razem $1.10.

 

Sam kij kosztuje jednego dolara więcej niż piłka.

 

Ile kosztuje piłka?

Intuicja (2)

 • Jeśli ktoś miałby odpowiedzieć na to pytanie, nie mając świadomości tkwiącego w nim haczyka, odpowie z dużym prawdopodobieństwem bez głębszego namysłu, że piłka kosztuje 10 centów
 • Dlaczego? Bo z natury, na drodze ewolucji, nasz mózg jest leniwy -- nie uruchamia za każdym razem maszynerii analitycznej (SYSTEM 2), tylko stara się wykorzystać heurystykę (SYSTEM 1)
 • Odpowiedź udzielamy nieświadomie, o ile nie zmusimy się do analizy, uruchamiając SYSTEM 2.
 • Tymczasem prawdziwa odpowiedź na tę zagadkę to oczywiście 5 centów.

   

Inteligencja

 • Błędna odpowiedź na tę zagadkę bynajmniej nie wskazuje, że komuś brakuje inteligencji.
 • Większość studentów MIT, Harvard czy Princeton popełniła na tym banalnym zadaniu błąd!
 • Na rynkch finansowych nie musimy dysponować ponadprzeciętną inteligencją
 • Inteligentni ludzie tracą pieniądze równie często jak reszta populacji
 • To co odróżnia zarabiających od tracących, to posiadanie rzetelnego planu działania i dyscyplina w jego realizacji
   

Podejście algorytmiczne

 • Jest to zbiór jednoznacznych reguł
 • Przykład: kup 100 akcji spółki X po cenie otwarcia, jeśli poprzednia cena zamknięcia jest większa niż 5 dni temu
 • Algorytm odpowiada jednoznacznie na pytanie: co, kiedy, ile kupić/sprzedać

 

 

Zalety algorytmów (1)

 • Precyzja i powtarzalność -- transakcje zawierane w oparciu o jednoznaczne reguły 
 • Obiektywizm decyzji
 • Łatwość weryfikacji poprzez testy na danych historycznych (backtesting) -- uwaga na curve fitting
 • Łatwość dywersyfikacji (wiele strategii & rynków)
 • Brak potrzeby ciągłego śledzenia rynków (możliwa automatyzacja)

Algorytmy, ale jakie?

 • PROSTE!
 • Decyzje powinny być oparte o cenę, jako tzw. ostateczną zmienną zależną
 • Nie ma sensu próba predykcji -- wystarczy reagować na zmiany cen
 • Newsy, gadające głowy? Nie ma sensu, bo to próba predykcji -- wystarczy reagować na zmiany cen
 • AF? Zbytnia komplikacja. Vide: Żółwie

Wady algorytmów

 • Emocje nadal są częścią procesu inwestycyjnego
 • Wymagana chociaż podstawowa wiedza z zakresu programowania i analitycznego myślenia
 • Łatwość w "oszukiwaniu" podczas budowy strategi celem polepszenia wyników (nadmierna optymalizacja, nierealne założenia itp.)
 • Przeszłość to nie przyszłość :-)

 

Wiele strategii

 • Jedna strategia to za mało
 • Dokładając do portfela kolejne strategie, możemy zwiększać zysk, zmniejszając ryzyko
 • Portfel I
  • RTY
  • CAGR: 50%, maxDD: 30%
 • Portfel II
  • RTY + ES + SF + K + S
  • CAGR: 100%, maxDD: 20%

Wiele dróg do sukcesu (1)

 • Nie istnieje jeden najlepszy proces budowy nowej strategii -- podobnie z każdym biznesem -- nie ma jednego prawdziwego przepisu na sukces w biznesie
 • Musimy budować strategie w oparciu o sprawdzony proces
 • Proces musi być dopasowany do naszych preferencji
 • Tu pokażę proces zbliżony do metodologii Roberta Pardo i Kevina Davey + własne doświadczenie
 • W podcaście rozmawiałem z różnymi traderami, jak Unger, Stridsman, Basso, Kaufman, Raschke --> każdy ma swój indywidualny styl

Wiele dróg do sukcesu (2)

 • Korzystać z testów Walk-Forward, czy nie?
 • Optymalizować strategię (ile parametrów), czy nie?
 • Korzystać z analizy Monte Carlo, czy nie?
 • Generować strategie przy pomocy algorytmów genetycznych, czy nie?
 • Ile potrzebujemy danych historycznych (sample size) i jak z nich korzystać?
 • Strategie muszą mieć logiczne uzasadnienie, czy nie?
 • Czy liczba stopni swobody strategii ma znaczenie?
 • Czy strategia powinna generować zyski na jednym, czy wielu rynkach?

Proces budowy i cykl życia

 1. Cel

 2. Pomysł

 3. Implementacja i testy na małym zbiorze danych

 4. Rozbudowane testy (np. Walk-Forward, Monte Carlo)

 5. Inkubacja/handel papierowy

 6. Wdrożenie na rynek i konserwacja

 7. Wycofanie z rynku

 

Krok 1: określenie celu

 • Ciężko dojechać do celu, bez jego wyznaczenia

 • Musi być realistyczny

 • Gdybym miał osiem godzin na ścięcie drzewa, spędziłbym sześć na ostrzeniu siekiery :-)

 • Przykład: chcę zbudować strategię na kontrakt terminowy ES, CAGR=50%, maxDD<25%. Daję sobie na to 2 tygodnie czasu.

 

Krok 2: pomysł na strategię (1)

 • Musimy znaleźć sposób, który posłuży do budowy strategii

 • Wiele źródeł pomysłów:

  • własne obserwacje rynku
  • książki/magazyny/internet
  • inni traderzy
  • inne strategie
  • generatory (np. algorytmy genetyczne)

 

Krok 2: pomysł na strategię (2)

 • Twórzmy na bieżąco katalog pomysłów w postaci różnych filtrów, wejść/wyjść, metod zarządzania pozycją czy całych systemów

 • To pozwoli nam później w prostszej budowie i modyfikacji systemów w przyszłości

 • Ogólna zasada: dążmy do prostych rozwiązań (vide Brzytwa Ockhama)

Krok 2: pomysł na strategię (3)

 • Pomysł może ewoluować w czasie implementacji, przy próbie różnych metod wejścia/wyjścia z pozycji

 • Próba różnych metod wejścia w rynek, np.

  • oparte na wybiciach (breakout)

  • oparte na powrocie do średniej (mean reversion)

  • formacje

 • Próba różnych metod wyjścia z rynku, np.

  • kasowanie zysków (Profit Target)

  • kasowanie strat (Stop Loss)

  • formacje

  • stopy czasowe

  • Stop & Reverse (cały czas w rynku --> zamknięcie pozycji oznacza otwarcie przeciwnej)

 

Krok 3: implementacja (1)

 • Zapisanie pomysłu w postaci kodu języka

 • Testy wstępne:

  • wykorzystujemy tylko 10-30% danych historycznych (!!!)
  • możemy modyfikować kod i ponownie testować, modyfikując wejścia/wyjścia/filtry/zarządzanie pozycją itd.
  • Możemy zmieniać rynki i ramy czasowe (dzienne, intraday
  • Testy na tym etapie są bardzo proste (brak WF, MC, etc.)
  • Realne założenia (uważać na np. ceny zamknięcia, zlecenia z limitem, testowanie inside bar, poślizgi, etc.)
  • Lepiej odrzucić dobry pomysł na tym etapie, niż stracić kapitał na złym pomyśle

 

Krok 3: implementacja (2)

 • Uważać na "oszukiwanie" przez "nadużywanie" danych historycznych

 • Optymalizacja powinna generować zyski na większości przypadków (np. 80%)

 • Dążyć do minimalizacji liczby parametrów i liczby iteracji (kroków parametrów)

 • Większość strategii i tak nie przejdzie tych testów -- musimy być cierpliwi, pracowici i zorganizowani!

 • Uważać na jakość danych (scalanie kontraktów terminowych, CFD, ...)!

 

Krok 4: testowanie (1)

 • Mamy gotową strategię, która przeszła testy wstępne na niewielkim zbiorze danych

 • Wykorzystujemy pozostałe dane (można zostawić kilka miesięcy na symulowny handel papierowy)

 • Na tym etapie nie możemy modyfikować strategii, jeśli wynik przeprowadzonych testów okaże się niesatysfakcjonujący!!!

 

Krok 4: testowanie (2)

IS (100%)

Live

Wykorzystane 100% danych historycznych (In Sample, IS). Zdecydowanie nie polecane -- model jest budowany i optymalizowany, bez możliwości testu.

 

Problem: model niemal na pewno jest przeoptymalizowany, jeśli był poddawany procesowi optymalizacji.

Krok 4: testowanie (3)

Wykorzystane 70% danych historycznych do budowy i optymalizacji (In Sample, IS), oraz 30% do weryfikacji (Out of Sample, OOS).

 

Problem: "spalamy" dużo danych na budowe i optymalizację, mało mamy wyników z bloku danych OOS. Niektórzy tak robią (vide Andrea Unger), ale niektórzy idą krok dalej...

IS (70%)

OOS (30%)

Krok 4: testowanie (4)

Walk Forward Testing -- pozwala na dwie rzeczy:

(1) Więcej danych OOS, więcej transakcji "testowych"

(2) Cookresowa reoptymalizacja modelu

 

Problem: "oszukując" wciąż możemy przeoptymalizować model

IS

OOS

IS

OOS

IS

OOS

Krok 4: testowanie (5)

 • Wielość metod testowania :-)
 • Nie możemy budować i optymalizować strategii na całym zbiorze danych
 • Dane In Sample (IS) - optymalizacja, Out Of Sample (OOS) - test, zwykle w proporcji: IS=60-80%, OOS=20-40%
 • Funkcja celu, czyli wg. czego chcemy optymalizować strategię? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi...
 • Test Walk-Forward pozwala na cookresową reoptymalizację parametrów, oraz na więcej transakcji ze zbioru OOS
 • Nie optymalizować proporcji IS/OOS!
 • Ograniczyć liczbę parametrów w procesie optymalizacji -- np. przyjąć regułę, że na każdy parametr musimy mieć minimum 50 transakcji z bloku OOS (a więc np. 3 parametry = min. 150 transakcji OOS)
 • Ograniczyć liczbę iteracji! -> lepiej mieć gorsze wyniki, ale bliższe prawdy...
 • IS: minimum 126 dni (pół roku); OOS: minimum 63 dni (3 miesiące)
 • Reoptymalizacja co kilka dni: gonienie za swoim ogonem... ;-)

 

 

Krok 4: testowanie (6)

 • Po satysfakcjonujących testach WF można przeprowadzić analizę Monte Carlo, mającą na celu oceny wpływu losowości na zbudowany model
 • Wynikiem analizy MC jest wiele wyników, a nie tylko jeden z backtestu
 • Wiele odmian MC, np. ciąg transakcji historycznych jest wielokrotnie mieszany, budując nowe ciągi transakcji
 • Dodatkowo można wprowadzać np. losowe zmiany w danych wejściowych strategii
 • Dzięki analizie MC można szacować np. prawdopodobieństwo osiągnięcia określonej stopy zwrotu (CAGR), maksymalnego obsunięcia kapitału (maxDD) czy bankructwa (risk of ruin)

 

 

Krok 4: testowanie (7)

 • Analiza MC nie jest lekiem na wszystkie błędy popełnione w trakcie budowy strategii
 • (1) Jeśli transakcje są między sobą zależne -> analiza MC usuwa te zależności
 • (2) Jeśli transakcje użyte w MC są wynikiem przeoptymalizowania strategii, wynik MC jest bez znaczenia: śmieci na wejściu -> śmieci na wyjściu

 

Analiza MC zakłada, że przewaga rynkowa testowanej strategii nie uległa (znaczącej) zmianie! Jeśli to założenie nie jest spełnione, sugerowanie się wynikami MC jest bez sensu!

 

 

Krok 4: testowanie (8)

 • Świetnie jeśli strategia działa na więcej niż jednym rynku, do tego na różnych ramach czasowych
 • Co do zasady, dobrze, jeśli strategia generuje nawet małe zyski na rynkach silnie skorelowanych (np. strategia na ES, powinna generować jakiekolwiek zyski na rynkach pokrewnych, jak RTY, EMD, Y)
 • Nie ma sensu wymagać by jedna strategia działała jednak na każdym rynku!
 • Wyjątkiem jest tu  na przykład długoterminowe podążanie za trendem (long-term trend following), tam jednak kluczowa jest szeroka dywersyfikacja portfela

Krok 4: testowanie (9)

 • Robert Pardo proponuje, aby nowo zbudowaną strategię poddać tzw. procesowi Big Leap -- najlepiej jeszcze przed testami Walk Forward
 • Większość strategii, która przechodzi taki test, dobrze rokuje na dalszych etapach testów

 

 • Krok 1

 

 

 

 • Krok 2

IS (50%)

IS (50%)

OOS (50%)

OOS (50%)

Krok 4: testowanie (10)

 

Ogólna zasada analizy wyników backtestu:

 

Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, to prawdopodobnie tak jest. :-)

 

Na prawdę jest wiele sposobów na to, by testy wyglądy lepiej niż rzeczywistość. :-)

Krok 5: handel papierowy (1)

 • Jeśli wyniki testów są satysfakcjonujące, moża przejść do handlu papierowego
 • Okres: od miesiąca do roku
 • Co to są satysfakcjonujące wyniki?

 

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Może być np. założenie odpowiedniego poziomu CAGR, maxDD, MAR, RoR, stopień korelacji z innymi strategiami w porfelu, itd., itp.

Krok 5: handel papierowy (2)

 • Pozwala na ochłonięcie przed handlem na realnym rynku
 • Pozwala uniknąć pewnych błędów, np. zbytniego przeoptymalizowania czy efektu hindsight bias
 • Nie wykryjemy na tym etapie jednak wszystkiego, np. założen co do poślizgów cenowych czy realizacji zleceń (vide: transakcje po cenie zamknięcia)

Krok 6: wdrożenie

 • Strategia przeszła cały proces testów, oraz wygenerowała satysfakcjonujące wyniki na nowych danych w handlu papierowym -- wchodzimy nią na rynek z realnym kapitałem
 • Można zautomatyzować działanie strategii (pomocne zwłaszcza przy danych intraday)
 • Strategia musi być regularnie monitorowana (w niektórych przypadkach reoptymalizowana)
 • Strategia powinna być dobrze wkomponowana w portfel strategii (dywersyfikacja i zarządzanie wielkością pozycji)

Krok 7: wycofanie z rynku (1)

 • Jeszcze przed wdrożeniem strategii do handlu musimy posiadać plan postępowania, gdy strategia przestaje spełniać nasze oczekiwania (np. gdy osiągnie poziom 1.5 * maxDD)
 • Naturalne jest, że strategia wraz z biegiem czasu ulega "degradacji" i dobrze jest być przygotowanym na moment śmierci każdej strategii

Krok 7: wycofanie z rynku (2)

 • Ignorowanie złych wyników strategii nie jest dobrym pomysłem :-)
 • Można czekać, aż strategia wróci "do formy" -- różnie z tym bywa :-)
 • Uważać na modyfikacje! (hindshight bias -- poprawiamy coś, żeby wyniki historyczne wyglądały lepiej)
 • Osobiście preferuję zastąpienie strategii przez zupełnie nowe rozwiązanie

Narzędzia do projektowania strategii

 • TradeStation
 • TraderStudio
 • MultiCharts
 • Trading Blox
 • StratOpt (Walk Forward dla TradeStation)
 • NinjaTrader
 • AmiBroker
 • Market System Analyzer (MSA)
 • Języki programowania ogólnego przeznaczenia (Java, C#, Python, C++, Visual Basic, Scala, ...)

Referencje