Z ostatniej chwili

Tu piszę na bieżąco jeśli dzieje się coś ciekawego. Taka moja prywatna wersja Twitter'a. :-)

102 postów polubień

Portfel modelowy #3: All Seasons (Ray Dalio)

Portfel zaproponowany przez Raya Dalio, założyciela największego funduszu (Bridgwater). Jest szeroko zdywersyfikowany, a potrzebę tego dobrze opisał sam Ray Dalio:

Wiem, że każda klasa aktywów miewa dobre i złe czasy. Wiem również, że każda z tych klas podczas życia inwestora będzie przechodzić przez bardzo zły okres. Tak zawsze bywało w historii.

Zatem nie ma próby przewidywania jak rynek będzie zachowywał się w najbliższym czasie, stawiając na szeroki wachlarz aktywów.

Portfel „All Seasons” implementuje tak zwaną koncepcję parytetu ryzyka. Chodzi o to, że zamiast dzielić portfel równo dla poszczególnych klas aktywów, wagi ustalane są według ryzyka jakie niesie poszczególna klasa aktywa w portfelu.

Dla przykładu portfel 60/40, czyli 60% akcje i 40% obligacje, w praktyce oznacza, że nawet ponad 90% ryzyka pochodzi z akcji. Zatem gdy rynek akcji będzie miał gorszy okres, mocno będzie to rzutowało na jego wyniki.

Angielski zwrot „All Seasons” oznacza portfel na każdą porę, bez względu na nastroje na rynku akcji, inflację czy stopy procentowe. Choć niestety z tymi ostatnimi jest jednak kłopot, ponieważ rosnące stopy procentowe mocno im nie sprzyjają.

Skład portfela:

  • akcje z indeksu S&P 500 (18%)
  • akcje małych spółek amerykańskich (3%)
  • akcje z indeksu MSCI EAFE, czyli rozwinięte państwa z Europy, Dalekiego Wschodu i Australia (6%)
  • akcje z indeksu MSCI EEM, czyli państwa rozwijające się (3%)
  • obligacje 10-letnie USA (15%)
  • obligacje 30-letnie USA (40%)
  • indeks towarowy S&P Goldman Sachs Commodity Index (7.5%)
  • złoto (7.5%)

Wyniki portfela za ostatnie pół wieku (1970-2019):

  • Średnia roczna stopa zwrotu: +9.4%
  • Maksymalna strata: -13%