Jest to spadek kursu spółki o wartość dywidendy na jedną akcję, który ma miejsce następnego dnia po ostatnim dniu w którym można było nabyć spółkę z prawem do dywidendy.

Aby otrzymać dywidendę należy kupić akcje spółki najdalej na dzień przed dniem odcięcia praw do dywidendy.

Przykład: Kurs akcji spółki KGHM na zamknięciu sesji wyniósł 100 PLN. Jeśli spółka zapowiedziała wypłatę dywidendy w kwocie 1 PLN za akcję, a dnia następnego jest odcięcie praw do dywidendy, teoretyczny kurs otwarcia KGHM na nowej sesji wyniesie 99 PLN (o 1 PLN mniej). Oczywiście ostateczne zdanie ma rynek, natomiast wycena spółki powinna w tym dniu odzwierciedlić fakt wypłaty gotówki do akcjonariuszy.