ETF (ang. Exchange Traded Fund) to rodzaj funduszu, którego jednostki dostępne są w obrocie giełdowym – można je kupić w podobny sposób jak akcje spółek. W odróżnieniu od klasycznych funduszy inwestycyjnych wycena jednostek ETF ma miejsce podczas sesji giełdowej.

Wiele funduszy tego typu jest zarządzana pasywnie, czyli nie stara się pobijać rynku, naśladując określony indeks (np. akcji, obligacji, towarów). To wszystko pozwala bardzo mocno ograniczyć koszty prowadzenia takiego funduszu, który bywa mniejszy w niektórych przypadkach niż 0.1% w skali roku.

ETF w prosty sposób pozwala na dywersyfikację portfela, ponieważ przykładowo jednostka ETF może dawać ekspozycję na szeroki rynek.

Dostępnych jest wiele rodzajów ETF:

  • akcyjne (np. indeksy, branże, regiony)
  • obligacyjne (skarbowe, korporacyjne, komunalne)
  • towarowe (np. ropa, złoto)
  • walutowe
  • odwrócone (pozwalające zarabiać na spadkach na rynku akcji)
  • aktywnie zarządzane (podobne bardziej do klasycznych funduszy inwestycyjnych, ale notowane na rynku giełdowym).

Więcej informacji:

🚀 Ruszył polski portal ETF-ów - Atlas ETF!