Pasywny portfel to taki, który zawiera jeden lub więcej indeksów naśladujących określony rynek (mogą być to różne klasy aktywów: akcje, obligacje, towary itd.).

Wyobraźmy sobie kupno indeksu S&P 500, który odwzorowuje notowania 500 największych spółek amerykańskich. Inwestując w taki indeks nie pobijemy go, ale mamy też pewność, że osiągniemy bardzo zbliżoną stopę zwrotu do niego.

Dla kontrastu aktywny portfel starał by się wybierać tylko określone spółki z tego indeksu z zamiarem wygenerowania lepszego wyniku niż szeroki rynek, co brzmi atrakcyjnie, ale nie jest tak proste w realizacji.

Więcej informacji

🚀 Ruszył polski portal ETF-ów - Atlas ETF!